Notice: Undefined property: WP_Post_Type::$post_type in /home/sobol184/domains/sobolevskyy.com/public_html/wp-content/themes/sobolevskiyyTheme/functions.php on line 403

Notice: Undefined property: WP_Post_Type::$post_type in /home/sobol184/domains/sobolevskyy.com/public_html/wp-content/themes/sobolevskiyyTheme/functions.php on line 403

Notice: Undefined property: WP_Post_Type::$post_type in /home/sobol184/domains/sobolevskyy.com/public_html/wp-content/themes/sobolevskiyyTheme/functions.php on line 403

Notice: Undefined property: WP_Post_Type::$post_type in /home/sobol184/domains/sobolevskyy.com/public_html/wp-content/themes/sobolevskiyyTheme/functions.php on line 403
150/2, Shevchenka Blvd, Cherkasy
Weekdays 9:00-18:00Saturday 9:00-13:00